Statuut van de vrijwilligers

Aangezien we als jeugdbeweging een feitelijke vereniging zijn die met vrijwilligers werkt, zijn we verplicht te voldoen aan de wettelijke vereisten van de Wet op de Vrijwilligers. Hieronder vind je aldus de nodige inlichtingen over ons statuut dat we toekennen aan onze vrijwilligers.

De chirogroep informeert haar vrijwilligers via ’t Knipoogje en de chirosite.

De chirogroep brengt haar vrijwilligers op de hoogte van de volgende zaken:

1.    Sociale doelstellinge van chiro Joeki

Chiro Joeki heeft als sociale doelstelling jeugdwerk.

2.    Juridisch statuur van chiro Joeki

Chiro Joeki is een feitelijke vereiniging.

Naam verantwoordelijke(n) van de groep: Jana Deschamps en Marie-Line Mauroo

chiroheem Deerlijk is een vzw.

3.    Chiropolis

Elke vrijwilliger van chiro Joeki, die aangesloten is bij Chirojeugd-Vlaanderen vzw, is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, ongevallen en rechtsbijstand. Hierdoor zetten we de waarborg op een rijtje (of: het maximumbedrag dat je kunt terugtrekken van de verzekering).

Burgerlijke aansprakelijkheid

-         € 14.873.611,49 voor lichamelijke schade

-         € 2.478.935,25 voor stoffelijke schade

-         € 619.733,81 voor brandschade (Let op! Enkel voor gebouw of terrein dat je occasioneel gebruikt, dus niet voor het wekelijks gebruikte chirolokaal.)

Ongevallen

€ 24.789,35 voor RIZIV-kosten (€ 3.718,40 als je in het buitenland verzorgd wordt).

Waaronder:

-         € 371,84 per tand met een maximum van € 1.487,36;

-         € 1.859,20 voor begrafeniskosten;

-         € 4.957,87 bij overlijden;

-         € 12.394,68 bij invaliditeit.

Ook nog:

-         € 2.478,94 voor opzoeken en repatriëringkosten;

-         € 247,89 voor kosten die niet door het RIZIV worden terugbetaald.

Rechtsbijstand

-         € 12.394,68 rechtsbijstand;

-         € 6.197,34 strafrechtelijke verdediging;

-         € 6.197,34 insolventie van derden (ten opzichte van de groep en niet van leden)

In de brochure “VAST en verZEKERing” vind je een overzicht van de hele chiropolis. Via verzekering@chiro.be kun je gratis een exemplaar aanvragen op het nationaal secretariaat.

4.    De geheimhoudingsplicht van de vrijwilliger (volgens artikel 458 van het strafwetboek)

Chiro Joeki verwacht dat haar vrijwilligers de wet op de privacy respecteren.